Radomír Klein k umístění vojenské bojové posádky v Moravskoslezském kraji

obrana

Ve Vašem volebním programu je zmínka o umístění vojenské bojové posádky v Opavě. Jaký to má smysl?

Radomír Klein:

Zajištění bezpečnosti vnější a vnitřní je fundamentální funkcí kteréhokoli státu na světe. To je jeden z původních důvodu, proč za komfortní pocit bezpečí platí občané daně. Naopak. Pokud stát bezpečnost svých občanů není schopen zajistit, ztrácí existence státu smysl. Armáda ČR čítající cca 23.000 vojáků je naprosto nedostatečnou mocenskou silou pro současná bezpečnostní rizika. Toto číslo je zhruba polovinou aktuálního stavu příslušníků Policie ČR. Navíc Česká republika dlouhodobě trestuhodně porušuje svůj závazek vyplývající z členství v NATO, a nevyčleňuje 2 % výdajů státního rozpočtu na obranu země. Evropský pacifismus zdecimoval funkci, význam a tradiční moc armády ve společnosti. Tento stav musíme urychleně napravit. Současnou koncepci ozbrojených sil České republiky, založenou na principu nejmenší možné velikost armády, která stačí k plnění jejich úkolů, považujeme za nezodpovědnou, nesprávnou a přežitou.

Pro efektivní obranu našeho státu je potřebné nejen minimálně zdvojnásobení současného počtu příslušníků armády, ale i vhodné rozmístění vojenských jednotek. V této souvislosti je více než zarážející, že Moravskoslezský kraj, který je co do počtu obyvatel 3. největším krajem České republiky (po Středočeskm kraji a Hlavním městě Praha), zahrnuje 3. největší město a má 2. největší hustotu osídlení, nemá na svém území alokovánu ani jedinou bojovou vojenskou jednotku. V Hlučíně působící 157. Záchranný prapor se specializuje na živelné pohromy a byl od roku 2009 převeden pod Hasičský záchranný sbor ČR. Opavská armádní jednotka – 53. brigáda průzkumu a elektronického boje, má specifické vojenské zaměření, kterým pravděpodobně nebude ostřelování pozic nepřítele z minometů, nebo budování provizorního pontonového mostu.

Je oprávněným požadavkem občanů, aby na území Moravskoslezského kraje byla umístěna bojová posádka. Přímo se nabízí využití opuštěných armádních objektů, např. v Dukelských kasárnách v Opavě, ale i vybudování nových vojenských zařízení v oblasti Bruntálska či Krnovska. Doje nejen k posílení bezpečnosti našeho kraje, ale také k posílení ekonomického rozvoje těchto regionů. Vojenská posádka s sebou přináší zvýšení zaměstnanosti, rozšíření služeb i nové zakázky pro místní podnikatele. Přítomnost a viditelnost příslušníků naší armády je však především výraznou psychickou oporou pro civilní obyvatelstvo v době současných zvýšených bezpečnostních hrozeb.

Z tohoto důvodu Svobodní a Soukromníci prosazují umístění bojové vojenské posádky v našem kraji. Jaké budou naše kroky k naplnění tohoto cíle:

  • Okamžité zahájení jednání Rady kraje a hejtmana Moravskoslezského kraje s Ministerstvem obrany a zástupci Armády ČR.
  • Vytipování vhodných lokalit pro umístění vojenské posádky.
  • Dialog a spolupráce s obcemi, na jejich katastru by měl být vojenský útvar umístěn.
  • Dle umístění vojenské posádky financovat z krajských prostředků budování potřebné infrastruktury v dané lokalitě, vč. napojení na ostatní části Moravskoslezského kraje.

Paralelně, v souvislosti s bezpečností stituací, budeme výrazněji podporovat rozvoj a posilování Aktivních záloh Armády ČR.

(zdroj: REGION OPAVSKO, vydání 20. 9. 2016)