Přechod na dálnici? Hloupost. A co na páteřním železničním koridoru ČR?

prejezdy nadrazi

Přebíhání dálnic – jak často to děláte? Že je to nerozumné? Souhlasíme. A co takový železniční přejezd, který křižují vlaky stejnou či vyšší rychlostí jako auta jedoucí po dálnici? Asi jej nebudete přebíhat či přejíždět s pocitem bezpečí. Zřízení bezpečného křížení železnice se silnicí je jednou z  priorit našeho volebního programu pro  krajské volby. Nečekáme na tragédie, řešíme podstatné záležitosti i bez nich.

V Moravskoslezském kraji se stalo již několik železničních neštěstí, kdy neukázněný řidič nerespektoval výstražná světla, vjel na přejezd a způsobil vážnou nehodu.

Je dobře, že v Moravskoslezském kraji za peníze nás daňových poplatníků byl vybudován železniční koridor umožňující rychlost vlaků na úrovni 160 km/hod. Bohužel byl to stát či přesněji jeho zaměstnanci, kteří škrtnutím pera rozhodli, že se u nás nebudou budovat mimoúrovňová křížení a trať nebude mít oplocení podobně jako všechny dálnice. A na problém bylo zaděláno. „Velmi „pokrokově“ působí zejména názor ministra dopravy Ťoka (Akce nespokojených občanů 2011 – ANO),  navrhujícího zrušení železničního přejezdu ve Studence, jako nápravné opatření  po loňské tragické nehodě se třemi obětmi. Navrhujeme zrušit ty ministerské úředníky, kteří podobnými nápady plní hlavu pana ministra a místo toho navrhují vybudovat mimoúrovňové nadjezdy na všech místech křížení železniční  trati č.270, nejen ve Studence, ale i např. v Polance nebo v Suchdole nad Odrou, podobně jako je tomu u křížení trati s komunikací č. 57 u Hladkých Životic“ říká Radomír Klein, lídr koalice Svobodných a Soukromníků pro krajské volby v Moravskoslezském kraji.

Nyní vláda rozhodla, že uvolní 2 miliardy na řešení nebezpečných přejezdů. Pozdě ale přece, říká se. Avšak tyto prostředky jsou určeny na všechny přejezdy v ČR. Naší prioritou je řešit tato křížení v Moravskoslezském kraji. Nechceme a nebude čekat na smilování ministerských úředníků. Pokud stát selhává a utrácí peníze nás všech na jiné aktivity než zajištění bezpečnosti, musíme jeho úlohu převzít my, a to i v rámci krajského zřízení.

Jak dosáhneme našeho záměru? Náš plán je následující:

  1. Okamžitě zadáme zpracování projektových dokumentací na mimoúrovňové řešení křížení silnic II. a III. tříd (patří kraji) vč. inženýrské činnosti. Vyžadujeme levné a efektivní řešení.
  2. Zároveň budeme přímo tlačit na majitele ostatních komunikací (zejména Ředitelství silnic a dálnic spravujících silnice I. tříd a Správu železniční dopravní cesty), aby takto přednostně učinili také. Jsme ochotni použít i zákonných donucovacích prostředků vůči těmto majitelům v případě, že nebezpečné přejezdy nebudou řešit.
  3. Uvolníme finanční prostředky svěřené kraji na realizaci těchto mimoúrovňových křížení. Kraj má sice omezené disponibilní zdroje. Víme však, že odstraněním zbytečných výdajů, např. pro málo využívané letiště Leoše Janáčka v Mošnově, uvolníme dostatek prostředků na pokrytí nákladů staveb. Nebudeme stavět megalomanské projekty, budeme stavět účelně.
  4. Krok poslední – zrealizujeme tato mimoúrovňová křížení.

Mnozí budou hlásat, že za 4 roky volebního období není možno tento problém vyřešit. Skutečně? Kdo chce, hledá způsob.  Kdo nechce, hledá výmluvu. My na rozdíl od jiných chceme situaci řešit!