Nemocný nesmí zbytečně trpět

lekarske

Pravděpodobně neexistuje žádný psychicky normální člověk, kterému by vyhovoval stav nemohoucnosti, a který je jako pacient rád vystaven utrpení a bolesti. Současný stav financování zdravotnictví však v mnoha případech nutí pacienty, aby přes bolest čekali na odborný zákrok, ale i na „jednoduchou“ léčbu neúměrně dlouho.

Moravskoslezský kraj je zřizovatelem či vlastníkem 7 zdravotnických zařízení zajišťujících lékařskou péči občanům kraje. Jedná se o zdravotnická zařízení v Havířově, Karviné, Třinci, Frýdku–Místku, Opavě, Bílovci a Krnově. Tato zařízení poskytují i Lékařskou pohotovostní službu,. Bohužel vzhledem k jiným prioritám současného i minulého vedení kraje, a údajným vysokým nákladům na zajišťování této elementární povinnosti Krajského úřadu, není pohotovostní služba zajišťována nepřetržitě mimo obvyklou pracovní dobu. Potřebujete-li nutně lékaře v nočních hodinách, nezbývá vám než se nemocí protrpět až do rána. „Zcela tristní je aktuální situace ve stomatologické pohotovostní službě, kdy pro celý Moravskoslezský kraj funguje nepřetržitě o víkendu pouze jediná v Ostravě. Obyvatelé Osoblahy nebo Mostů u Jablunkova tak mají zřejmě od poledne  do rána kloktat slivovici, nebo využívat služby kováře“, říká Radomír Klein, lídr koalice Svobodných a Soukromníků pro krajské volby v Moravskoslezském kraji. A dodává „Tak jako je každý pracující občan povinen platit „daň za zdravotnictví“ formou zákonného zdravotního pojištění, budeme i my řešit tuto neschopnost Krajského úřadu v prioritě akutního infarktu myokardu“.

Chceme, aby se i kraj podílel na zajištění základních funkcí státu. Dosah zdravotní péče touto základní funkcí je. Usilujeme o zajištění nepřetržité pohotovostní služby (pro dospělé, děti, stomatologii) v prvé fázi ve všech zdravotnických zařízení ve vlastnictví kraje. Dalším krokem je jednání i s provozovateli ostatních zdravotnických zařízení o zajištění této základní služby pro občany, a to i v městech a obcích mimo výše uvedené. Občané Moravskoslezského kraje si zaslouží mít lékařskou pohotovost dostupnou v řádu desítek minut, nikoli hodin.

Lékařská pohotovostní služba však není jedinou příčinou zbytečné bolesti pacientů. Současný systém financování zdravotnictví skrze zdravotní pojišťovny neumožňuje naplno využívat kapacit jednotlivých pracovišť a na druhou stranu u některých pracovišť neumožňuje jejich rozšíření pro uspokojení poptávky.

V současné chvíli si každý pacient může zjistit čekací lhůtu na neakutní operaci – např. náhradu kyčelního kloubu či náhradu kolenního kloubu. Avšak znalost této lhůty, která se pohybuje v řádu až let, pacientovi od bolesti nepomůže. Jako zřizovatel nemocnic může kraj vstupovat v jednání s jednotlivými zdravotními pojišťovnami, může v rámci legislativního procesu navrhovat zákony či jejich úpravy. Využijeme možností kraje, aby došlo k navýšení kapacit zdravotnických zařízení pro minimalizaci čekací doby. Chceme, aby v krajských nemocnicích byla čekací doba na operace kratší, než je celorepublikový průměr.

Pro zajištění pohotovostní služby a odstranění čekacích lhůt je samozřejmě nutné i dostatečné finanční ocenění zdravotnického personálu. Moravskoslezský kraj vyčleňuje finanční prostředky na zbytečné aktivity, které nelze nazvat jinak, než plýtváním. S tímto plýtváním přestaneme a uspořené prostředky budeme směřovat do prioritních oblastí, tj. činností, které jsou základními funkcemi státu. Zdravotnictví a zajištění kvalitní a optimální péče občanům kraje mezi tyto prioritní oblasti patří. Zároveň budeme investovat více do zdravotnického personálu a méně do nástrojů.

K uzdravení našeho zdravotnictví:

  1. Optimalizujeme systém veřejných zakázek – nalezneme úspory.
  2. Navýšíme rozpočet kraje v položce zajištění provozu lékařské pohotovostní služby v pracovních dnech od 17:00 do 6:00 hod, o sobotách, nedělích a státních svátcích 24 hodin denně
  3. Budeme jednat s provozovateli zdravotnických zařízení, které nejsou ve vlastnictví kraje (městské, státní a soukromé nemocnice) pro zajištění lékařské pohotovostní služby v rozsahu dle bodu 2 tak, aby každý občan Moravskoslezského kraje měl zajištěnu tuto službu co nejblíže.
  4. Vstoupíme do jednání se zdravotními pojišťovnami k řešení čekacích lhůt na neakutní operace. Navýšíme rozpočet zdravotnických zařízení k pokrytí poptávky po těchto neakutních operacích.
  5. Navýšíme rozpočet zdravotnických zařízení k zajištění odpovídajícího finančního ohodnocení zdravotnického personálu.
  6. Odstraníme černé díry nejen v oblasti zdravotnictví.
  7. Navýšení krajského rozpočtu na zdravotní péči provedeme z úspor dosažených optimalizací současného systému a na úkor jiných, zbytečných krajských výdajů.