Nedělejme z veřejných rozpočtů dojnou krávu

krajsky urad

Víte, že ve vedení Moravskoslezského kraje je v současnosti mimo hejtmana kraje dalších 7 náměstků? Každý z nich má svěřenu některou z těchto oblastí:

Hejtman kraje Miroslav Novák (ČSSD) – bezpečnost a krizové řízení, integrovaný záchranný systém,  zahraniční vztahy, finance

1. náměstek hejtmana kraje Josef Babka (KSČM) – legislativa.

náměstci

Mgr. Věra Palková (ČSSD) – školství a mládež, sport a tělovýchova,

Ing. Jiří Martinek (ČSSD) – zdravotnictví,

Mgr. Daniel Havlík (ČSSD) – doprava, silniční hospodářství, životní prostředí a zemědělství,

Ing. RSDr. Svatomír Recman (KSČM) – sociální věci, kultura, památková péče,

Martin Sikora (ČSSD) – regionální rozvoj, evropské fondy a operační programy,

Ing. Ivan Strachoň (KSČM) – investice a majetek, územní plánování, cestovní ruch.

Podle tohoto jednoduchého výčtu by člověk nabyl dojmu, že v Moravskoslezském kraji není snad již co řešit. Vždyť snad každá oblast má svého vlastního náměstka s jeho sekretariátem a tito lidé se celou pracovní dobu nevěnují ničemu jinému.

Je to však pravda? Samozřejmě, že tato místa vznikla pouze a jen pro zajištění pozic jednotlivých politiků či výměnou za podporu. U veřejných institucí totiž není problém najít zdroje. Vždyť kapsa daňového poplatníka vše unese. V rozpočtu kraje je na odměny zastupitelů vyčleněno přes 29 mil. Kč ročně (přičemž nejsou započítány náklady na sekretariát, vybavení atd.).

Nesouhlasíme s tímto plýtváním. Z historie existence krajských zřízení je zřejmé, že i v Moravskoslezském kraji je možná bezproblémová funkčnost kraje s podstatně nižším počtem politických zaměstnanců. „Spolu s organizačním zjednodušením provedeme personální audit Krajského úřadu, s cílem zjednodušit, zrychlit a zlevnit jeho chod. Zároveň budeme předkládat zastupitelstvu kraje návrhy změn zákonů snižujících byrokratickou zátěž, které předložíme Parlamentu ČR“, říká Radomír Klein, lídr koalice Svobodných a Soukromníků pro krajské volby v Moravskoslezském kraji.

Náš návrh je následující:

 1. Počet uvolněných zastupitelů snížíme na 4 osoby – hejtman, 3 náměstci hejtmana.
 2. Hejtman kraje bude odpovědný za bezpečnost a krizové řízení, integrovaný záchranný systém, zahraniční vztahy, finance, legislativa.
 3. Jednotliví náměstci budou odpovědní za níže uvedené oblasti (dle současného a dle našeho názoru nadbytečného členění):
  1. náměstek – oblast rozvoje společnosti: školství a mládež, sport a tělovýchova, zdravotnictví, sociální věci
  2. náměstek – oblast rozvoje infrastruktury: doprava, silniční hospodářství, životní prostředí a zemědělství, regionální rozvoj, investice a majetek, územní plánování
  3. náměstek – oblast rozvoje turistického ruchu: kultura, památková péče, cestovní ruch, evropské fondy a operační programy
 1. Snížíme počet placených funkcí pro zastupitele v jednotlivých komisích.
 2. Provedeme audit krajského úřadu a odstraníme duplicitní pozice.