Bojovou jednotku do našeho kraje

soldier-waving-to-civilians-579324_640

Žijeme v době zhoršeného bezpečnostního rizika v Evropě. Česká republika je naštěstí zatím uchráněna teroristických útoků a patří mezi šest nejbezpečnějších zemí na světě. Zároveň je však nutno vnímat situaci, kdy i naši spojenci provádějí aktivity, které nepodporují pocit bezpečí našich občanů.

Zajištění bezpečnosti vnější a vnitřní je základní, elementární funkce kteréhokoli státu. Pokud stát bezpečnost svých občanů není schopen zajistit, přestává ztrácet smysl. „Armáda ČR čítající 20.000 vojáků je naprosto nedostatečnou silou pro aktuální hrozby. Toto číslo je zhruba polovinou aktuálního stavu příslušníků Policie ČR. Navíc Česká republika dlouhodobě neplní svůj závazek vyplývající z členství v NATO, a nevyčleňuje 2% výdajů státního rozpočtu na obranu země. Evropský pacifismus zdecimoval funkci, význam a tradiční moc armády ve společnosti. Tento stav musíme urychleně napravit“, říká Radomír Klein, lídr koalice svobodných a Soukromníků pro krajské volby v Moravskoslezském kraji.

Uvědomujeme si, že pro efektivní obranu je potřeba vhodná alokace vojenských jednotek. V této souvislosti je více než zarážející, že Moravskoslezský kraj, který je dle počtu obyvatel 3. největším krajem České republiky (po Středočeském kraji a Hlavním městě Praha), zahrnuje 3. největší město a má 2. největší hustotu osídlení, má na svém území alokovánu jedinou vojenskou posádku. Tou je v Opavě 53. pluk průzkumu a elektronického boje, sloužící k podpoře vojsk.

Je oprávněným požadavkem občanů našeho kraje, aby na území Moravskoslezského kraje byla umístěna bojová posádka. Přímo se nabízí, aby např. v oblasti Bruntálska a Krnovska byla takováto posádka umístěna. Dojde nejen k posílení bezpečnosti našeho kraje, ale také k posílení ekonomického rozvoje těchto regionů. Vojenská posádka sebou přináší zvýšení zaměstnanosti, rozšíření služeb, zvýšení zakázek pro místní dodavatele.

I z tohoto důvodu Svobodní a Soukromníci prosazují umístění významné vojenské posádky v našem kraji. Jaké budou naše kroky k naplnění tohoto cíle:

  1. Vytipování vhodných lokalit na umístění vojenské posádky s prioritním zaměřením na oblasti Bruntálska a Krnovska.
  2. Spolupráce s obcemi, na jejichž katastru bude posádka umístěna.
  3. Okamžité jednání s Ministerstvem obrany a zástupci Armády ČR.
  4. Umístění vojenské posádky v našem kraji a s tím rozvoj infrastruktury v dané lokalitě vč. napojení na ostatní části našeho kraje.

V souvislosti s bezpečností situací budeme samozřejmě podporovat rozvoj a posílení Dobrovolných armádních záloh České republiky.