Důvody proč nás volit

Kraj šikovných a pracovitých lidí

Chceme kraj, ve kterém úzce spolupracuje krajský úřad, školy a firmy. Výsledkem spolupráce bude výchova odborníků a specialistů, nikoli uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadech práce žijících pouze a jen z podpory v nezaměstnanosti.

Zdravotnictví do kondice

Chceme dostupnou lékařskou pohotovostní službu na území celého kraje. Chceme dostatečné kapacity zdravotnických zařízení dle skutečných potřeb – pacienti mají být léčeni, nikoli čekat.

Doprava bez stresu

Chceme dostavět obchvaty měst a obcí. Chceme realizovat mimoúrovňová křížení na železničním koridoru. Chceme cestování bez zbytečných stresů a zdržení.

Bezpečný kraj

Chceme významnou vojenskou jednotku na území kraje. Chceme, aby občané kraje žili v bezpečném kraji bez ohledu na krize (např. imigrační).

Kraj jako prostřený stůl

Chceme podporovat malé a střední zemědělce. Chceme produkci kvalitních regionálních potravin bez zbytečné byrokracie a házení klacků pod nohy.

Stejné podmínky všem

Chceme nechat krajské peníze v kraji, chceme podporovat všechny místní podnikatele.

Prosperující cestovní ruch

Chceme, aby o propagaci cestovního ruchu rozhodovali samotní provozovatelé. Chceme, aby kraji pomáhal těmto subjektům a nezvýhodňoval jen některé.

Kvalitní sociální péče

Chceme, aby si uživatelé sami rozhodovali o službách, které potřebují. Chceme sociální systém bez možnosti zneužívání a vytěžování.

Chráníme životní prostředí

Chceme spravedlivou podporu ekologického vytápění. Chceme jednat ve vztahu k ovzduší, nejen diskutovat. Chceme efektivní využití odpadu. Zajistíme dostatečnou zásobu pitné vody.

Chceme spravedlivý dotační systém

Chceme podporovat jen udržitelné projekty. Chceme spravedlivý systém na rozdělování finančních prostředků daňových poplatníků.

Kultura v obcích

Chceme, aby v oblasti kultury obce měly poslední slovo.

Malý úřad je naším cílem

Chceme snížení byrokratické zátěže. Úřad je zde pro lidi, nikoli naopak. Chceme omezit počet placených politiků.

Naši lidé

300x400-RK

Ing. Radomír KLEIN
je generálním ředitelem CZECH PRINT CENTER a. s., je rozvedený, má 3 dospělé děti, žije ve Veselí u Oder. Členem Svobodných je od roku 2013. Jako krajský zastupitel bude prosazovat vyrovnaný rozpočet kraje, dobudování dopravní infrastruktury, podporovat vytváření nových pracovních míst a omezování byrokracie na krajské úrovni. Radomír Klein jde do voleb s osobním heslem: „Kraj razovity svobodou nabity!“.

300x400-IB

Ing. Ivo BRAUNER
50 let, podnikatel, ICT, výroba čističek vody, org. a invest. poradenství, předseda KR SsČR, Ostravice, člen Soukromníci